W świecie zasobów archiwalnych…

21.05.2018 17:35

Dnia 21 maja 2018r. roku grupa uczniów z naszej szkoły z opiekunem Grzegorzem Chojnackim udała się do Archiwum Państwowego  w Warszawie Oddział w Łowiczu. 

Dzięki uprzejmości Pana Marka Wojtylaka wieloletniego Kierownika tejże placówki uczniowie mogli odbyć ciekawą lekcję historii regionalnej. Nasz gospodarz pozwolił nam obejrzeć z bliska zasoby łowickiego oddziału APW, na które składa się 305 zespołów archiwalnych, liczących ponad 82 tysiące jednostek, co daje ok.750 metrów bieżących akt. W zbiorach znajdują się głównie materiały aktowe, które chronologicznie sięgają wieku XVII aż po czasy współczesne, a dotyczą Łowicza i obecnego powiatu łowickiego. Wyjątkiem są archiwalia ze zbioru Władysława Tarczyńskiego, w których obok materiałów służących poznaniu dziejów i spraw z regionu łowickiego, znajdziemy także interesujące źródła do badań w skali ogólnopolskiej. Do najciekawszych w zasobach archiwalnych należą Akta miasta Łowicza z lat 1783-1950, które w dziale dokumentującym instytucje administracji ogólnej są największym z zespołów archiwalnych. Do najstarszych należy m.in. księga posiedzeń sądu cechu szewców, prowadzona od 1631 roku i kontynuowana systematycznie do 1834 r., czy przywilej króla Jana Kazimierza dla cechu stolarzy, szklarzy i tokarzy z 1652 r. z pieczęcią kancelarii królewskiej i podpisem władcy.

Kierownik Pan Marek Wojtylak zaprezentował nam specjalną wystawę z okazji 100-lecia śmierci Władysława Tarczyńskiego, którego uważać należy za historycznego twórcę łowickiego Muzeum. Opowiadał nam o życiu, rodzinie i rodzącej się pasji Władysława Tarczyńskiego i jego pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców. Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy o historii Łowicza i okolic. Było to dla nich zupełnie nowe doświadczenie i zetknięcie się dziejami małej Ojczyzny- Łowicza i jego okolic.

 

Grzegorz Chojnacki