Czworo laureatów konkursu fotograficznego Muzealne Spotkania z Fotografią 2018 r.    

22.05.2018 19:19

Kolejny raz Muzeum w Koszalinie wraz z innymi placówkami zorganizowało Międzynarodowy Konkurs Muzealne Spotkania z Fotografią

Odbywa się on pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej RP.

Celami konkursu są:

- możliwie szerokie włączenie muzeów do procesu kształcenia szkolnego,

- wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby obcowania z muzeum,

- rozbudzanie aktywności uczniów przy wykorzystaniu procesu edukacji regionalnej,

- rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych,

- prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na muzea.

Muzeum w Łowiczu także uczestniczy w tych działaniach promujących kulturę i fotografię. W sobotę 19 maja 2018 r. w Muzeum w Łowiczu odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Muzealne Spotkania z Fotografią 2018. Wręczono nagrody za I, II, III miejsce oraz nagrody specjalne. Konkurs był podzielony na trzy kategorie wiekowe: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Wśród prac, które napłynęły na MSzF 2018, znalazły się zdjęcia: Kamili Kruk z klasy I kształcącej w zawodzie technik informatyk, Angeliki Warackiej z klasy I kształcącej w zawodzie technik logistyk, Bartosza Staniszewskiego i Szymona Siejki z klasy III kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Adama Jakubowskiego z klasy II kształcącej w zawodzie technik informatyk z ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. Komisja Konkursowa nagrodziła cztery osoby- II miejsce zdobyła Kamila Kruk, Nagrodę Specjalną Łowickiego Wehikułu Czasu otrzymał Bartosz Staniszewski, a wyróżnienia trafiły do Angeliki Warackiej i Szymona Siejki. Do konkursu uczniów przygotował Grzegorz Słoma.

 

Grzegorz Słoma foto:B.Staniszewski, Sz.Siejka, K.Kruk, A.Waracka, Lowicz24.eu