Uczniowie naszej szkoły zdobyli tytuły Księżaka i I Wiceksiężaka Roku 2018!!!  

23.05.2018 16:32

19 maja 2018 r. Przemysław Kaczor i Piotr Siekiera wzięli udział w wyborach Księżanki i Księżaka Roku 2018.

Głównym celem Konkursu było wyłonienie reprezentacyjnej pary łowickiej, której zadaniem będzie promowanie regionu łowickiego w czasie wydarzeń kulturalnych oraz działań reklamowych.

Księżakiem Roku 2018 został wybrany Przemysław Kaczor. Jest absolwentem Technikum nr 2 kształcącym w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa .     I Wiceksiężakiem został również uczeń naszej szkoły -Piotr Siekiera ze Skowrody Północnej. Uczęszcza do klasy trzeciej  i kształci w zawodzie technik agrobiznesu, jest członkiem Zespołu Pieśni i Tańca ,,Blichowiacy", wyróżnia się wzorowym zachowaniem.

Przemysław i Piotr stanowili mocną konkurencję dla pozostałych pięciu chłopców. Uczestnicy nie mogli mieć mniej niż 16 lat i nie więcej niż 27. Podczas finałowej gali w sali kinowej Łowickiego Ośrodka Kultury jury wyłoniło zwycięzców.

Reprezentacyjną parą Ziemi Łowickiej zostali: Anna Czubik z Klewkowa i Przemysław Kaczor z Błędowa.

Gratulujmy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów w krzewieniu łowickiego folkloru. Ufamy, że w przyszłym roku również nie zabraknie wśród pretendentów do tytułu Księżanki i Księżaka Roku 2019 uczniów lub absolwentów naszej Szkoły.

 

 

 

 

Jolanta Sikorska        Źródło zdjęć:lowiczanin.info