Z wizytą w łowickim Ratuszu…

24.05.2018 22:51

Grupa kilku uczniów z naszej szkoły udała się do Urzędu Miasta w Łowiczu, aby obserwować 58 sesję Rady Miasta.

Młodzież powitał Przewodniczący Rady Miasta Pan Michał Trzoska, który przybliżył nam ideę samorządności. Opowiadał o zasadach pracy Burmistrza, jego zadaniach i kompetencjach. Przedstawił również kilku radnych, którzy przybywali na posiedzenie sesji. Następnie zajęliśmy miejsca w tzw. sali radzieckiej i obserwowaliśmy przebieg sesji. Na wstępie maiło miejsce przywitanie przybyłych gości i zgromadzonych. A następnie Pan Burmistrz Krzysztof Jan Kaliński złożył podziękowania na ręce Komendanta Łowickiego Zakładu Karnego Panu K.Sznicerowi za dobrą współpracę pomiędzy miastem a jemu podległą placówką. W dalszej części głos zabrała Parlamentarzysta RP Poseł na Sejm T.Woźniak, który podziękowała za zaproszenie i poinformował, że działa już od 1 marca jego biuro poselskie w mieście. Zachęcił do odwiedzania go w razie jakiś spraw i problemów, zwłaszcza, że planuje zorganizować bezpłatne porady prawne dla osób ich potrzebujących. Zaprosił też na 25 pielgrzymkę samorządowców na Jasną Górę do Częstochowy.

W dalszej części wysłuchaliśmy informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta, wygłosił ją Komendant Policji Powiatowej G.Radzikowski. Z jego wystąpienia uczniowie jak i pozostali zgromadzeni dowiedzieli się, że nasze miasto jest bezpieczne. Pan Komendant odpowiadał też na różne pytania, które zadawali radni. Dotyczyły one różnych kwestii związanych z bezpieczeństwem, monitoringiem czy pomysłu tzw. nocnej prohibicji. Następnie młodzież wysłuchała pytań kilu radnych skierowanych do Burmistrza Miasta, które dotyczyły sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Łowicza 2015-20123 za 2017 rok. Uczniowie zobaczyli, na czym polega sztuka dyskusji, argumentowania, merytorycznej dopowiedzi czy spierania się na argumenty. Byliśmy również świadkami głosowań, także ta niecodzienna lekcja „samorządności lokalnej” była cennym doświadczeniem dla osób w niej uczestniczących. Na koniec udało się nam zrobić wspólne zdjęcie z Posłem na Sejm RP T.Woźniakiem i łowickim radnym K.Igielskim (absolwentem naszej szkoły, który ciepło i przyjaźnie nas przywitał).

 

 

Grzegorz Chojnacki