Czworo uczniów z Blichu – cztery sukcesy w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych!!!

11.06.2018 20:11

W dniach 6-8 czerwiec na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu czworo naszych uczniów miało zaszczyt uczestniczyć w centralnym etapie XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Olimpiada ta to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Samo zakwalifikowanie się do etapu centralnego, to ogromne osiągnięcie, na które uczestnicy pracowali przez cały rok przygotowując się do etapu szkolnego, a następnie, już podczas zajęć pozalekcyjnych, do etapu okręgowego i krajowego. Finałowa rywalizacja odbyła się 7 czerwca w 11 blokach tematycznych. Uczniowie z Blichu razem z 227 uczestnikami z innych szkół z całego kraju zmagali się rozwiązując 60 testowych zadań teoretycznych, a następnie wykonywali 3 zadania praktyczne. Uczestnicy mogli uzyskać maksymalnie 60 punktów z części teoretycznej i 60 punktów z części praktycznej, czyli w sumie 120 punktów. Choć konkurencja była silna, wróciliśmy do Łowicza uhonorowani czterema tytułami LAUREATÓW:

1. JOANNA GUZEK, tegoroczna absolwentka klasy IV Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik technologii żywności, zdobyła 3 miejsce w bloku technologia żywności,

2. PIOTR MAJCHRZAK, uczeń klasy III Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu, zdobył 4 miejsce w bloku produkcja zwierzęca,

3. KAMIL BODEK, uczeń klasy III Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, zajął 11 miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa,

4. GRZEGORZ PACLER, uczeń klasy II Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu, osiągnął 15 miejsce w bloku produkcja roślinna; jest to już kolejny, trzeci jego sukces w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach rolniczych w tym roku szkolnym.

Nauczycielami, którzy potrafili zmotywować uczniów do udziału w olimpiadzie, a następnie nie szczędzili swojego czasu, aby pomóc swoim podopiecznym w przygotowaniach, są: Agnieszka Golan, Małgorzata Kosiorek, Mariusz Szewczyk, Anna Kowalska.

Gratulujemy wspaniałego osiągnięcia zarówno uczniom, jak i ich nauczycielom!

Joanna, Piotr, Kamil i Grzegorz stali się jednymi spośród 73 laureatów i finalistów OWiUR w naszej szkole. Olimpiada ta zajmuje pod względem osiągnięć młodzieży niekwestionowane pierwsze miejsce na Blichu.

Więcej informacji na temat olimpiady na stronie https://www.agropolska.pl/olimpiada/

 

 

 

Agnieszka Golan