W Sądzie Rejonowym w Skierniewicach...

12.06.2018 17:22

8 czerwca 2018 r. uczniowie klas: I TIa, ITLb oraz ITIb wzięli udział w rozprawie karnej w charakterze obserwatorów.

8 czerwca 2018 r. uczniowie klas: I TIa, ITLb oraz ITIb wzięli udział w rozprawie karnej w charakterze obserwatorów. Odbyła się ona w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach i dotyczyła próby wyłudzenia gotówki od starszej kobiety metodą „na policjanta”. Ostatecznie, dzięki współpracy pokrzywdzonej z organami ścigania, do przestępstwa nie doszło, natomiast oszust został przyłapany na gorącym uczynku. Młodzież miała możliwość uczestnictwa w całej rozprawie, od momentu wprowadzenia oskarżonego na salę, do momentu wydania wyroku przez sędzinę.

Wyjazd miał na celu uświadomienie młodzieży odpowiedzialności za swoje postępowanie. Po rozprawie młodzież miała możliwość porozmawiania z przedstawicielem sądu oraz zadawania pytań.

Edyta Niedzielska