Strażacy z OSP Łowicz w naszej szkole!

13.06.2018 22:25

W dniu 13 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie dwóch strażaków – Adriana Czapnika i Remigiusza Juchniewicza z młodzieżą klas pierwszych w ramach przedmiotu BHP.

Inicjatorkami spotkania była uczennica Maria Bojska i P. Elżbieta Kołaczek.

Strażacy w bardzo przystępny sposób zapoznali młodzież z zasadami zachowania się w czasie pożaru, a następnie zapoznali z zasadami udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia życia osób dorosłych, dzieci i kobiet w ciąży (wypadek, zachłyśnięcie, padaczka, cukrzyca, zawał).

Obecnie kiedy każdy ma prawny obowiązek niesienia pomocy innej osobie w sytuacji zagrożeniu życia, taka wiedza i umiejętności są bezcenne.

Na koniec spotkania były ćwiczenia praktyczne i liczne pytania nt. pracy strażaków w OSP.

Zbliżają się wakacje – ale pamiętajmy – nie zwalnia nas to z dbania o własne i cudze zdrowie i życie!

 

Anna Kosmowska