Szczególny wymiar sukcesów uczniów z technikum agrobiznesu w finale XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych!!!

14.06.2018 18:21

„Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej - teoretycznej i praktycznej. Jej ideą jest ukazanie młodzieży szkół średnich zadań stojących przed tym jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej, rozszerzenie jej zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego) oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją rolniczą, obszarami wiejskimi, miejscami przyszłej pracy młodego rolnika, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu.” – z regulaminu olimpiady.

CZWARTE MIEJSCE W POLSCE I TYTUŁ LAUREATA, w bloku produkcji zwierzęcej, XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, należy do ucznia z III klasy technikum agrobiznesu w naszej szkole – PIOTRA MAJCHRZAKA. Jego wynik 104 punkty na 120 możliwych, daje pozycję w bliskości rekordu olimpiady sprzed 12 lat: 117 punktów.

TYTUŁ LAUREATA w tej olimpiadzie zdobył również GRZEGORZ PACLER z klasy II technikum agrobiznesu w bloku produkcji roślinnej.

Z laurami z tej olimpiady wróciła również Joanna Guzek (blok technologii żywności) - nasza absolwentka IV klasy TTŻ i Kamil Bodek (blok mechanizacja rolnictwa), uczeń III klasy TMR.

Każdy sukces ma jednak swoją cenę.

Droga Piotrka i Grzegorza do sukcesu miała szczególny wymiar.

W zmaganiach olimpijskich konkurowali z najlepszymi uczniami z techników rolniczych i hodowlanych z całego kraju. W przygotowaniach musieli więc przeskoczyć do wyższych programowo kwalifikacji, właściwych wymienionym szkołom (zawodom). W indywidualnym toku nauczania zrealizowali materiał przewidziany dla tych kwalifikacji.

Radość ogromna jeżeli sukces wieńczy dzieło, a dopełnieniem są nagrody:

• indeks na wyższe uczelnie rolnicze w Polsce (jedną z 9 państwowych uczelni) z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na kierunek studiów wybrany z określonych uchwałą senatu danej uczelni,

• zwolnienie z części pisemnej na egzaminie zawodowym z uzyskaniem 100% punktów i to ze wszystkich kwalifikacji obowiązujących w danym typie technikum,

• ufundowane stypendia: od sponsorów OWiUR (pierwsze osiem miejsc w blokach związanych z rolnictwem),

• nagrody pieniężne od sponsorów OWiUR dla laureatów, którzy zajęli miejsca od I do IV.

A w szkole i środowisku:

• podwyższenie ocen z przedmiotów zawodowych, najczęściej do celujących, zgodnie z decyzją Komisji Przedmiotów Zawodowych,

• prestiż dla ucznia, absolwenta,

• wzrost wiary w siebie, poziomu zadowolenia z życia, ambicji, wzrost chęci do podejmowania nowych trudnych wyzwań i coraz łatwiej przychodzą sukcesy w życiu na różnych płaszczyznach: zawodowej, ale też prywatnej,

• uznanie, szacunek społeczeństwa.

 

Jednym słowem: WARTO!.

Gratulacje dla laureatów za wytrwałość w drodze przygotowań i za osiągnięte wyniki w rywalizacji najlepszych z najlepszymi!

Niech będą dobrym wzorem do naśladowania dla swoich rówieśników, a świat dorosłych niech zauważy potrzebę, a wręcz konieczność edukacji przyszłych następców, bądź co bądź całkiem dużych i dobrych gospodarstw, a już często przedsiębiorstw rolniczych zlokalizowanych wokół Łowicza.

 

Małgorzata Kosiorek                   Zdjęcia:Agnieszka Golan