15.07.2018-I Sochaczewski Festiwal Folklorystyczny  

16.07.2018 22:56

Pomimo deszczowej aury występ ZPiT „ Blichowiacy” na I Sochaczewskim Festiwalu Folklorystycznym zakończył się sukcesem.

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne koncert przeniesiono do patio Kramnic. Blichowiacy jako reprezentanci ziemi łowickiej swoimi barwnymi strojami, pięknym śpiewem i żywiołowym tańcem przybliżyli widowni kulturę łowicką. Zaprezentowali trzy części suity łowickiej oraz pieśni „Od samych Zielkowic”, „Laura i Filon”, „Serce moje serce”. Tego dnia również nie zabrakło bisów.

Klaudia Sędecka-Kowalska