Rok szkolny 2018/2019 już się rozpoczął!!!

3.09.2018 20:05

1 września siedemdziesiąt dziewięć lat temu rozpoczęła się II wojna światowa. Przez siedem dni polscy żołnierze bohatersko bronili Westerplatte. Rozgrywała sie również bohaterska bitwa nad Bzurą. Jak zauważył nowy Dyrektor ZSP nr 2 Pan Jerzy Zabost była to największa bitwa obronna, w której brało udział wielu znakomitych generałów. Ich nazwiska możemy znaleźć na wielu tablicach łowickich ulic. 3 września 2018 roku na terenie całej Polski w placówkach oświatowych odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego. Nie inaczej było w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu. Przed uroczystym rozpoczęciem kadra kierownicza szkoły, nauczyciele, katecheci i przedstawiciele młodzieży uczestniczyli we Mszy świętej w Bazylice Katedralnej w Łowiczu.

Część oficjalna w murach szkoły rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru, odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego” i utworu ,,Marsz marsz Polonia”. Pan Dyrektor Jerzy Zabost przywitał przybyłych gości, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi, młodzież, rodziców oraz wszystkich zgromadzonych na uroczystości. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych nauczycieli oraz wszystkich, który zginęli w czasie II wojny światowej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą.

W czasie uroczystości Pan Dyrektor przywitał w szczególny sposób nową kadrę kierowniczą: Wicedyrektora do spraw dydaktycznych- Panią Elżbietę Marię Tataj, Wicedyrektora do spraw wychowawczych- Panią Bogumiłę Rosę, kierownika praktycznej nauki zawodu -Panią Edytę Niedzielską. Następnie przedstawił nauczycieli, którzy w tym roku szkolnym rozpoczynają pracę w placówce na Blichu: Agnieszkę Syrycę – nauczyciela bibliotekarza i księdza Łukasza Gawrzydka.

Zwrócił się do uczniów wszystkich klas podkreślając, że dziś mogą się uczyć w wolnym kraju, mają doskonała kadrę, dobre warunki, bogato wyposażone pracownie, dobrą atmosferę, że powinni z tego korzystać i jeśli będą uczęszczać na lekcje niewątpliwie w przyszłości osiągną sukces. Maturzystom przypomniał, że szybko minie czas nauki i za kilka miesięcy będą zdawać egzamin maturalny. Klasom czwartym życzył sukcesów na tym egzaminie i dobrego wyboru swojej dalszej drogi życiowej.

Nie zabrakło przemówienia przewodniczącej Rady Rodziców, p. Violetty Wrońskiej. Przywitała wszystkich zebranych bardzo serdecznie, a szczególnie nową kadrę kierowniczą, której życzyła realizacji planów i zamierzeń związanych z funkcjonowaniem szkoły, nauczycielom zaś satysfakcji z wykonywanej pracy i wielu sukcesów. Pogratulowała uczniom klas pierwszych trafnego wyboru szkoły i życzyła owocnej pracy w nadchodzącym roku szkolnym, a uczniom klas starszych wytrwałości w nauce, która doprowadzi ich do dobrych wyników na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i podczas matury.

Samorząd Uczniowski, składając piękny bukiet kwiatów, w imieniu całej społeczności szkolnej pogratulował Dyrektorowi Panu Jerzemu Zabostowi zajęcia nowego stanowiska i życzył licznych sukcesów w pracy zawodowej, zaś Wicedyrektorom złożył życzenia owocnej pracy i satysfakcji z wykonywanego zawodu.

Dyrektor Pan Jerzy Zabost odczytał fragmenty listu Ministra Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej skierowanego do młodzieży.

Następnie Wicedyrektor Pani Maria Elżbieta Tataj przedstawiła wychowawców klas pierwszych:

- wychowawcą oddziału pierwszego kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki została Pani Katarzyna Charążka,

- wychowawcami dwóch oddziałów pierwszych kształcących w zawodzie technik informatyk zostali: Pani Ilona Kosiorek, Pani Monika Danych,

- wychowawcami  dwóch oddziałów pierwszych kształcących w zawodzie technik logistyk została: Pani Ewa Szwarocka-Szczepańska, Pan Grzegorz Słoma

- wychowawcą oddziału pierwszego kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych została Pani Iwona Bogusiewicz-Kuś,

- wychowawcą oddziału pierwszego kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik technologii żywności została Pani Jolanta Dębska

- wychowawcą oddziału pierwszego Branżowej Szkoły I stopnia został Jarosław Dubiel.

Szeregi blichowskiej braci zasiliło 180 uczniów klas pierwszych.

Na zakończenie spotkania uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich sal lekcyjnych.

 

Jolanta Sikorska    Zdjęcia: M. Grzegory-Roróg