III edycja Narodowego Dnia Mlecznej Fermy

6.09.2018 8:46

W dniu 04.09.2018 r. w gospodarstwie rolnym Sylwestra i Wioletty Imiołek w Krępie odbył się III Narodowy Dzień Mlecznej Fermy. Wydarzenie organizowane przez grupę InConventus było skierowane do hodowców bydła mlecznego w całej Polsce. 

W organizacji imprezy czynnie uczestniczyli w charakterze wolontariuszy uczniowie klasy trzeciej i czwartej technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu i uczniowie klasy trzeciej technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z opiekunami Katarzyną Mańkowską i Anną Kowalską. Rolą wolontariuszy było oprowadzanie grup zwiedzających po gospodarstwie i kierowanie ich na odbywające się konferencje oraz pokazy maszyn rolniczych, przygotowywanie kukurydzy na kiszonkę oraz pokaz i porównanie pracy wozów paszowych której dokonywał niezależny ekspert dr Zbigniewa Lach porównując jakości TMR na sitach paszowych.

Włączając się w wolontariat uczniowie mieli możliwość zdobyć ogromne doświadczenie zawodowe, zapoznać się praktycznie z nowymi technologiami i rozwiązaniami technologicznymi, wysłuchać ciekawych konferencji na temat żywienia, doju i rozrodu bydła mlecznego oraz poprawy dobrostanu i zdrowia zwierząt. Zdobyte doświadczenie z pewnością wykorzystają w przyszłości.

Podczas imprezy swoje stanowiska wystawiało kilkadziesiąt firm z branży rolniczej, pośród nich znajdowało się również stanowisko szkolne przygotowane przez uczniów i opiekunów.

 

Anna Kowalska