Program "Eurostart - praktyki zawodowe uczniów" realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe

13.09.2018 8:35

Projekt „Eurostart – praktyki zawodowe uczniów
 realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. 
nr projektu 2018-1-PL01-KA102-048605

Po raz kolejny Szkoła pozyskała dofinansowanie z programu ERASMUS+ na realizację projektu mobilności edukacyjnych w ramach których, uczestnicy projektu będą podnosić kompetencje zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach.  Uczniowie udadzą się na dwutygodniowe praktyki do Grecji gdzie będą poznawać tajniki pracy w międzynarodowym środowisku.

W projekcie, który będzie realizowany w latach 2018/2019 weźmie udział 60 uczniów z Naszej Szkoły oraz 6 nauczycieli, pełniących rolę obserwatorów oraz opiekunów. Mobilność edycji 2018 została zaplanowana dla trzech kierunków kształcenia obejmujących profile nauczania takie jak technik logistyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki a także technik żywienia i usług gastronomicznych. Pierwsza mobilność w ramach projektu została zaplanowana na przełomie października i listopada tego roku, kolejna odbędzie się w marcu 2019.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, ułatwienie startu zawodowego przyszłych absolwentów, praktyczne wykorzystanie teoretycznej wiedzy zdobytej w trakcie nauki, poznanie nowoczesnych standardów branży. Projekt daje również możliwość poszerzenia horyzontów kulturowych a także rozwój kompetencji osobowych takich jak samodzielność, odpowiedzialność, tolerancja. Uzupełnieniem praktyk będzie program kulturowy podczas którego uczestnicy będą poznawać historię i kulturę Grecji.

Zapraszamy do śledzenia relacji z przebiegu projektu, które będą ukazywać się systematycznie na stronie internetowej szkoły. Więcej informacji wkrótce.

Jerzy Zabost