Rusza rekrutacja do Mobilności I adresowana do uczniów i absolwentów kierunków technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

14.09.2018 21:55

Znajdują się tam - regulamin rekrutacji, formularze dla zainteresowanych oraz instrukcja wypełniania wniosków. Dokumenty są w pdf. Należy je wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie do 19.09.2018r.

Edyta Kłak