„Antybiotykooporność - największy problem medycyny XXI wieku”

7.10.2018 17:37

Szkolenie skierowane do lekarzy weterynarii, doradców i producentów rolnych prowadziła dr Hanna Różańska z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, a zorganizowano je 5 października 2018 r. w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Głównym celem wykładu było zapoznanie słuchaczy z mechanizmami powstawania lekooporności i uwrażliwienie ich na przyczyny uodpornienia się drobnoustrojów i pasożytów na leki. Złe dawkowanie antybiotyków, nie przestrzeganie okresów karencji oraz samowolne stosowanie antybiotyków i nadużywanie tych preparatów w sytuacjach nie zawsze uzasadnionych to główne przyczyny problemu. Pani doktor podkreślała wielokrotnie, że nieodpowiedzialne stosowanie antybiotyków prowadzi do uodparniania się na nie kolejnych szczepów drobnoustrojów i niebawem dojdzie do sytuacji, w której wyjaławianie rany po zabiegach będzie ogromnym problemem.

Szkolenie było bardzo ciekawym doświadczeniem, okazją do dyskusji oraz wymiany poglądów. Większość z nas miała świadomość, że taki problem  istnieje, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak jest poważny i jak ważna jest edukacja społeczeństwa w tym temacie.

Szymon Kowalski, Anna Kowalska

tekst Anna Kowalska Szymon Kowalski klasa III TMA, fot. Grzegorz Pacler