Od średniowiecza do 3 D- poznawanie oryginalnych dzieł sztuki i nowoczesnej technologii podczas wycieczki do Warszawy.

7.10.2018 17:52

Po przybyciu do Warszawy, uczestnicy udali się do Muzeum Wojska Polskiego i zwiedzili ekspozycję zewnętrzną, obejrzeli samoloty, czołgi z różnych lat. Następnie przeszli do Muzeum Narodowego na lekcje:  „Literatura i sztuka –od średniowiecza do baroku”- uczniowie klasy I TL A,zaś druga grupa młodzieży  z klasy II TL B uczestniczyła w zajęciach na temat: „Sztuka klasyczna. Sztuka romantyczna”. Miały one na celu pokazanie wspólnych kontekstów, które można odnaleźć w literaturze i sztuce.

Młodzież, wraz z prowadzącymi lekcje muzealne, wykorzystując materiały dydaktyczne, analizowała dzieła najważniejszych twórców tych epok. Zajęcia te miały na celu również przygotowanie do nowej formuły  ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego.   Kolejnym punktem programu była wizyta w Teatrze Studio Buffo. Moc wrażeń i niesamowite przeżycia wywołał wśród uczniów obejrzany  musical „Romeo i Julia” w technologii 3 D. Warto dodać, że to najnowsza produkcja Janusza Józefowicza. Doskonała gra aktorów, niesamowite efekty dźwiękowe, wizualne, padający na scenie deszcz, sprawiły, że widzowie oglądali spektakl z zapartym tchem, a co chwilę w teatrze dało się słyszeć gromkie brawa. Po spektaklu uczniowie mieli możliwość spotkać się i porozmawiać z odtwórcami głównych ról – Magdaleną Dąbkowską - Julią, Mariolą Napieralską - Panią Capuletti, Pawłem Orłowskim - Merkucjem, Mateuszem Jakubcem - Romeem.  Pamiątką są autografy i zdjęcia  z aktorami Buffo.  Była to kolejna bardzo ciekawa edukacyjno-kulturalna wycieczka uczniów z Blichu.

Grzegorz Słoma, Donata Skierska, Edyta Niedzielska