Czym różni się żywność ekologiczna od genetycznie zmodyfikowanej?

12.10.2018 20:17

Czym różni się żywność ekologiczna od genetycznie zmodyfikowanej?

11 uczniów z klas I, III oraz IV technikum agrobiznesu odbyło szkolenie w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. W dniu 10 października pod opieką pani profesor Anny Kowalskiej uczniowie wzięli udział w prelekcji, która miała na celu przedstawienie słuchającym specjalistycznych opinii na temat żywności ekologicznej oraz genetycznie zmodyfikowanej.
Pierwszy wykład poświęcony GMO zostały przedstawione przez doktora Zbigniewa Sieradzkiego z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowy Instytutu Badawczego w Puławach. Naszym zdaniem żywność modyfikowana genetycznie jest nadal kontrowersyjna. Chociaż wielu naukowców twierdzi, że jest ona nieszkodliwa, to mają oni swoich przeciwników także dysponujących badaniami i dowodami. Genetyczne modyfikacje powodują wśród produktów roślinnych m. in. lepszą odporność na choroby, ładniejsze wybarwienie owoców, łatwiejsze i dłuższe przechowywanie. Nie ulega wątpliwości, że kukurydza i soja są w dużej mierze genetycznie zmodyfikowane. Powszechnie występująca w handlu biała mąka zawierająca więcej glutenu bazuje na genetycznie zmodyfikowanej pszenicy. W świetle aktualnych przepisów europejskich istnieje obowiązek znakowania żywności zawierającej GMO, jeśli w produkcie stężenie materiału modyfikowanego jest większe niż 0,9%. Przedstawiono sposoby badań pozwalających na wykrycie w paszach i żywności składników genetycznie modyfikowanych.
Drugi wykład przedstawiony przez mgr Osińskiego miał na celu przybliżenie nam sytuacji zdrowej żywności w Europie, Polsce oraz województwie łódzkim. W Europie wiodącymi krajami w produkcji ekologicznej są Szwajcaria, Austria i kraje skandynawskie. Wynika to też z wysokich dofinansowań tej produkcji na niektórych obszarach przez Unię Europejską. Zdaniem polskich rolników produkujących zdrową żywność największym problemem nie są duże koszty wytwarzania, a bardzo częste i drobiazgowe kontrole. Pocieszeniem dla producentów żywności ekologicznej jest fakt, że Polacy coraz częściej sięgają po zdrową żywność mimo tego, że jej ceny nie są najniższe.
Wykłady w Bratoszewicach pozwoliły szerzej spojrzeć na tematy, które przyswajamy w szkole. Prelekcje stały się wzbogaceniem wiedzy potrzebnej w życiu, co jest bardzo przydatne dla uczniów kształcących się w kierunku agrobiznesu.

Piotr Majchrzak, Karol Jagura z klasy 4 TAŻ Zdjęcia: Tomasz Rojek