Zajęcia praktyczne w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym  w Żelaznej

17.10.2018 20:14

Zajęcia praktyczne w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym  w Żelaznej

Dnia 15.10.2018 r. klasa I technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu odbyła zajęcia praktyczne na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW  w Żelaznej.

Zajęcia rozpoczęliśmy  w dziale produkcji zwierzęcej, w którym utrzymywane są trzy stada zachowawcze owiec rasy: wrzosówka, olkuska oraz owca żelaźnieńska i kóz rasy burskiej. Pani zootechnik, Gabriela Brudka, opiekująca się stadem oprowadziła nas po gospodarstwie, przedstawiła trudną sytuację  owczarstwa, omówiła zasady organizacji prowadzonej właśnie stanówki. Uczniowie poznali pasze stosowane w żywieniu zwierząt, zwrócili uwagę na ich jakość.  Przebywając w pomieszczeniach owczarni  uczniowie zwrócili uwagę na dobrostan zwierząt.

Dalszą część zajęć grupa wraz z opiekunem spędziła w gospodarstwie zajmującym się produkcją roślinną  i produkcją karpi. Po  gospodarstwie oprowadził nas dyrektor zakładu p.  Michał Topolski.

Zapoznaliśmy się z produkcją ryb, cyklem produkcji karpi oraz produkcją roślinną RZD Żelazna .

Mieliśmy okazję zobaczyć  magazyny z kontrolowaną atmosferą w których przechowywane są ziemniaki  na chipsy.   Zwiedziliśmy również park maszynowy , gdzie zwróciliśmy szczególną uwagę na pług dłutowy  stosowany w uprawie bezorkowej i chwytacz kamieni  - maszynę która oczyszcza pole z kamieni na głębokość 60 cm, zabieg ten  zapobiega uszkadzaniu bulw podczas zbioru i składowania ziemniaków.

Gospodarstwo w Żelaznej dysponuje jedną z niewielu w Polsce stacją biobedu która służy do napełniania i mycia opryskiwaczy po wykonaniu zabiegów ochrony roślin, obok której znajduje się wzorowo prowadzony magazyn składowania  środków ochrony roślin .

Anna Kowalska