!!!! AKCJA ZNICZ !!!!

17.10.2018 20:30

„Akcja znicz”

Szkolne Koło Wolontariatu, Samorząd Uczniowski oraz p. Anna Kowalska zwracają się z prośbą do nauczycieli i uczniów o pomoc w organizacji na terenie naszej szkoły „AKCJI ZNICZ”. W dniu 29.10.2018r. uczniowie i nauczyciele będą porządkowali mogiły tych, którzy odeszli do wieczności, naszych zmarłych nauczycieli i tych, o których grobach już nikt nie pamięta.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w akcję przez udział w sprzątaniu grobów. Wychowawców prosimy o zebranie zniczy od młodzieży w klasach oraz przekazanie ich opiekunom SKW i SU: p. Agnieszce Leśniewskiej, p. Magdalenie Gasińskiej lub p. Annie Kowalskiej. Za współpracę dziękujemy.

Magdalena Gasińska, Agnieszka Leśniewska, Anna Kowalska