O wypadkach  przy pracy rolniczej.

17.10.2018 20:39

Dnia 17 października 2018 roku odbyło się w naszej szkole szkolenie w formie wykładu dla uczniów klasy I i II technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Przeprowadził je pan Grzegorz Żebrowski, pracownik Placówki Terenowego Oddziału KRUS w Łowiczu. Temat wykładu dotyczył bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. Treści przekazywane uczniom na temat zaniedbań i skutków nieszczęśliwych zdarzeń, związanych z pracą rolników, poparte były przykładami, z którymi prelegent miał styczność podczas tworzenia protokołów powypadkowych. Wykład wysłuchiwany był z uwagą, ponieważ bezpośrednio dotykał spraw, z którym sami uczniowie mają do czynienia na co dzień podczas pracy w gospodarstwach swoich rodziców. Słuchacze aktywnie uczestniczyli również w dyskusji podając możliwe przyczyny oraz skutki nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Taka forma kontaktu wpisuje się w działania szkoleniowe KRUS i ma na celu uwrażliwienie młodych ludzi pracujących na wsi-przyszłych rolników na wzmożoną czujność i dbałość o zachowanie wszelkich procedur BHP.

Między innymi na dobry kontakt pomiędzy uczestnikami wykładu i miłą atmosferę wpływał fakt,że Pan Grzegorz jest absolwentem naszej szkoły.

W rozmowie z nauczycielami przyznał, że zawsze z ogromnym sentymentem wspomina i odwiedza ZSP nr 2 na Blichu.

Spotkanie było bardzo udane, a na jego zakończenie uczniowie otrzymali długopisy i odblaskowe opaski z logo KRUS.

Katarzyna Mańkowska