Z dotacjami z PROW łatwiej rozwijać przedsiębiorstwa rolnicze  

23.10.2018 7:13

Początek tego tygodnia rozpoczął się szkoleniem pt. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - wybrane działania” adresowanym dla wszystkich uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu i zainteresowanych osób z technikum technologii żywności. 

W spotkaniu ze specjalistą z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach panią Marią Błaszczyk, które odbyło się 22 października, wzięła udział młodzież z klas: IV TAŻ, III TMA i I TAM. Prowadząca zapoznała uczestników szkolenia z harmonogramem planowanych do 30 czerwca 2019 r. naborów wniosków, a następnie szczegółowo omówiła działanie „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej” z uwzględnieniem premii dla młodych rolników, restrukturyzacji małych gospodarstw oraz premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Zainteresowani przejęciem gospodarstw rodzinnych dowiedzieli się też o możliwości pozyskania nawet 500.000 zł na modernizację przedsiębiorstw rolniczych. Aby jednak sięgnąć po całkiem duże dofinasowanie trzeba prowadzić gospodarstwo rolne o wymaganej minimalnej powierzchni  i opłacać KRUS.

Zostały również przekazane najnowsze informacje i materiały edukacyjne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Realizacji Planu Dla Wsi  - Ochrona/Wsparcie/Rozwój”.

Głównym zainteresowaniem młodzieży była premia dla młodego rolnika wynosząca 100.000 zł. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się o warunkach i trybie przyznawania pomocy finansowej dla wybranych działań oraz o obowiązku sporządzania biznesplanu.

Wszyscy uczniowie otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Organizatorami tego szkolenia dla uczniów były: p. Anna Kowalska i p. Elżbieta Wojtyna, które zaprosiły do szkoły na Blichu specjalistę z ośrodka doradztwa rolniczego.

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html

 Zdjęcia: Elżbieta Wojtyna, artykuł: Natalia Maszkowska, klasa IV TAŻ