Pierwsze działania nowych sekcji Samorządu Uczniowskiego

24.10.2018 8:32

Wspólna praca nad wykonaniem dekoracji gazetek na korytarzach szkolnych

Magdalena Gasińska - opiekun SU