Już w piątek 26 października odbędą się eliminacje szkolne XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

24.10.2018 21:06

Dzisiaj 24 października upłynął termin zgłaszania się chętnych uczniów, którzy chcą wziąć udział w I etapie Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Olimpiada ta to jeden z najstarszych, najbardziej znanych i cenionych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju od 1977 r.

Eliminacje szkolne zaplanowano w całym kraju właśnie na piątek 26 października 2018 r.

Uczniowie z naszej szkoły od samego początku istnienia OWiUR chętnie biorą udział w zawodach olimpijskich. W tym roku szkolnym nasza młodzież zarejestrowała się aż w siedmiu następujących blokach tematycznych:

 - Produkcja roślinna

- Produkcja zwierzęca

- Mechanizacja rolnictwa

- Ogrodnictwo

- Agrobiznes

- Gastronomia

- Technologia żywności

Eliminacje okręgowe odbędą się w dniach 12-13 kwietnia 2019 r. (piątek-sobota). Uczniowie naszej szkoły, którzy zakwalifikują się do etapu okręgowego, pojadą na nie do Warszawy.

Eliminacje centralne odbędą się w dniach 7-8 czerwca 2019 r. (piątek-sobota) na terenie okręgu krakowskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej (woj. małopolskie).

Z najnowszych wiadomości - nastąpiła zmiana w Komitecie Głównym OWiUR, który odpowiada za organizację XLIII edycji tej olimpiady. Od 1 października funkcję przewodniczącego przejął prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel, który jest pracownikiem naukowym warszawskiej SGGW na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu w Samodzielnym Zakładzie Fitopatologii. Honorowym Przewodniczącym pozostaje prof.dr hab. Andrzej Radecki, emerytowany profesor SGGW.

Zdobycie przez ucznia tytułu laureata lub finalisty szczebla centralnego otwiera drzwi - zarówno na studia wyższe na kilkunastu kierunkach do wyboru, powoduje zwolnienie z części pisemnej kierunkowego egzaminu zawodowego oraz otrzymanie stypendiów, ocen celujących z przedmiotów zawodowych, a także nagród rzeczowych.

Uczestnikom życzymy jak najlepszych wyników!

 

Elżbieta Wojtyna