Eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

27.10.2018 6:58

W dniu 26.10.2018r. w ZSP nr2 RCKUiP w Łowiczu odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik agrobiznesu przystąpili do eliminacji w następujących blokach:

 - Produkcja roślinna;

 - Produkcja zwierzęca;

 - Ogrodnictwo;

 - Agrobiznes.

Pierwszy etap olimpiady składał się z części pisemnej, w której uczestnicy rozwiązywali test składający się z 60 pytań i trzech zadań praktycznych.

 Produkcja roślinna zmagała się zaplanowaniem uprawy międzyplonów i rozpoznawaniem nasion roślin uprawianych w międzyplonie ozimym, doborem maszyn i narzędzi uprawowych wykorzystywanych w konkretnej technologii produkcji roślinnej oraz zaplanowaniem ochrony ziemniaka.

Ogrodnictwo- uczeń, który przystąpił do olimpiady w tym bloku miał za zadanie  rozpoznać kilka odmian jabłek i gruszek, cebulki i bulwy roślin ozdobnych oraz rozpoznać nasiona warzyw i podać terminy ich siewu.

Produkcja zwierzęca- część praktyczna obejmowała rozpoznawanie ras i typów użytkowych zwierząt gospodarskich, rozpoznanie pasz oraz obliczenie ilości obornika wyprodukowanego w gospodarstwie.

Udział w tej olimpiadzie cieszy się wielkim zainteresowaniem uczniów.

 Życzymy powodzenia na etapie okręgowym, który odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego dniach 12-13 kwietnia 2019r..

Grzegorz Pacler - uczeń klasy III TMRA