W środę 7 listopada uczniowie technikum agrobiznesu przystąpią do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

4.11.2018 17:01

Każda edycja Olimpiady podporządkowana jest myśli przewodniej. W tym roku szkolnym będzie to już XXXII edycja i odbędzie się pod hasłem: 
"Gospodarka światowa - wolny handel czy protekcjonizm?"

W środę 7 listopada uczniowie technikum agrobiznesu przystąpią do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. pod patronatem MEN.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Oto KALENDARIUM:

Zawody I stopnia (szkolne) – w najbliższą środę 7 listopada 2018 r.

Ogłoszenie przez Komitety Okręgowe listy osób zakwalifikowanych
do zawodów II stopnia (okręgowych) wraz z wynikami - do 3 grudnia 2018 r.

Zawody II stopnia (okręgowe) – 11 stycznia 2019 r.

Zawody III stopnia (centralne) - 6 i 7 kwietnia 2019 r.

 

Dla zwycięzców przewidziano bardzo atrakcyjne NAGRODY:

- indeksy na studia na kilkadziesiąt kierunków w państwowych uczelniach

- zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego w wybranych kierunkach technikum

- nagrody pieniężne i stypendia naukowe

- nagrody rzeczowe, np. laptopy

- wyjazdy zagraniczne, staże i praktyki

- nagrody dla najlepszych szkół

- dodatkowe atrakcje

Dowiesz się więcej na: http://www.owe.pte.pl/informacje/informacje-ogolne.html

Elżbieta Wojtyna