Podsumowanie pierwszego etapu olimpiad ekonomicznych

7.11.2018 22:22

"Gospodarka światowa - wolny handel czy protekcjonizm?" to temat przewodni tegorocznej XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, która w całym kraju odbyła się 7 listopada. Uczestnikami OWE jest młodzież ucząca się w technikach i liceach ogólnokształcących.
Z naszej szkoły w zawodach I stopnia (szkolnych) wzięli udział uczniowie z klasy 3 TMA i 4 TAŻ: Michał Bogusz, Karol Jagura, Szymon Kowalski, Natalia Maszkowska, Grzegorz Pacler i Paulina Pietrzak.

W tym roku szkolnym uczniowie z technikum agrobiznesu wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

Należało do nich:

- napisanie eseju na temat związany z gospodarką światową,

- rozwiązanie zadania z podstaw ekonomii z zakresu funkcjonowania rynku,

- rozwiązanie 30 pytań testowych.

Wyniki etapu szkolnego OWE zostaną ogłoszone 3 grudnia po sprawdzeniu prac przez organizatora, którym jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Jeśli chodzi o OWiUR to ta olimpiada została przeprowadzona 26 października, ale sprawdzanie prac i opracowanie protokołów ukończono dopiero niedawno.  W bloku Agrobiznes wzięło udział 12 uczestników z klasy 3 i 4 technikum agrobiznesu. Po rozwiązaniu testu składającego się z 60 zadań mieli wykonać bilans majątkowy, porównać struktury rynku, natomiast trzecie zadanie praktyczne polegało na obliczeniu struktury użytków rolnych. Do etapu okręgowego zakwalifikowali się uczniowie z klasy 4 TAŻ.

Elżbieta Wojtyna