Rekrutacja nauczycieli do projektu "Moje kompetencje - moja przyszłość"

9.11.2018 5:13

Zapraszamy nauczycieli do wypełnienia formularza zgłoszenia uczestnika projektu.
Do 14 listopada 2018 r. wypełniony i podpisany dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Elżbieta Wojtyna

Pliki do pobrania: