„ Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna…”- uroczysta akademia z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

9.11.2018 21:40

Dnia 9 listopada 2018 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.  

Uroczystość poprowadził  Pan wicedyrektor Wojciech Białecki . Po wprowadzeniu sztandaru szkoły odśpiewano „Rotę”. Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Jerzy Zabost, który przypomniał jak duże znaczenie w życiu człowieka ma Ojczyna oraz jak ważną rocznicę dziś świętujemy. Nawiązał do wybitnych postaci, które zasłużyły się w walce o niepodległość. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursach, które przeprowadzono z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Nagrodzono laureatów: w  Konkursie Fotograficznym-  „100 lat niepodległości w obiektywie aparatu fotograficznego” oraz  Konkursie na 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Następnie wszyscy zgromadzeni na sali gimnastycznej obejrzeli montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem Pana Grzegorza Słomy i Pani Ewy Szwarockiej-Szczepańskiej.  Wykorzystano w nim utwory poetyckie i muzyczne, które zaprezentowali uczniowie klasy I kształcącej w zawodzie technik logistyk „A”: Agata Pastwa, Julita Szczepańska, Kamila Workowska, Mateusz Polit, Mateusz Staszewski, Mateusz Sierota, Piotr Piekacz, Miłosz Szcześniak, klasy I kształcącej w zawodzie technik logistyk „B”: Michalina Majer, Patrycja Wróblewska, Paulina Pachowska, klasy III kształcącej w zawodzie technik informatyk „A”: Jakub Owczarek , Tomasz Makowski, klasy III kształcącej w zwodzie technik agrobiznesu: Rafał Mika. O oprawę muzyczna zadbał Pan Jan Dutkiewicz- kierownik muzyczny ZPiT „Blichowiacy” oraz jego członkowie. Na zakończenie uroczystości cała społeczność szkolna odśpiewała uroczyście „Mazurka Dąbrowskiego”.

Grzegorz Słoma, Ewa Szwarocka- Szczepańska