Rekrutacja uczniów do projektu "Moje kompetencje - moja przyszłość" edycja 2018/2019

13.11.2018 21:33

logo

Zapraszamy uczniów do wypełnienia formularza zgłoszenia uczestnika projektu "Moje kompetencje - moja przyszłość".
Do piątku 16 listopada 2018 r. wypełniony i własnoręcznie podpisany dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły w budynku B.

Niniejsza rekrutacja dotyczy szkoleń/kursów/warsztatów, które będą realizowane w bieżącym roku szkolnym 2018/2019. We wrześniu 2019 r. również zostanie ogłoszona rekrutacja. Informacje szczegółowe, także przygotowane do wypełnienia formularze zgłoszenia, są aktualnie dostępne w sekretariacie w budynku B u pani Edyty Niedzielskiej.

Uczniowie technikum, zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia przede wszystkim klas czwartych i trzecich oraz ewentualnie klas drugich mogą zgłaszać się na zajęcia dodatkowe z zakresu następujących zadań:

1) Prowadzenia i zarządzania biurem z wykorzystaniem oprogramowania księgowo -  finansowego.

2) Kursy: barmańsko-kelnerskiego, z dietetyki oraz cukiernictwa.

3) Montaż komputerów, zarządzanie sieciami, programowanie z logiką, funkcjonowanie chmury, sztucznej inteligencji.

4) Rolnictwo precyzyjne/agrotronika oraz mechanika precyzyjna.

5) Kurs operatorów wózków jezdniowych.

6) Języki obce branżowe (j. angielski, j. niemiecki).

7) Przygotowanie do matury z matematyki i studiów technicznych.

O tym, którzy uczniowie wezmą udział w określonej formie doskonalenia zawodowego zwiększającej szanse na rynku pracy zdecydują przyjęte w projekcie kryteria:

- zgodność zajęć w programie projektu z kierunkiem kształcenia,

- frekwencja na zajęciach minimum 65% - 1 pkt. + 1 pkt. za każde 5% powyżej,

- pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych: 1 pkt. + 1 pkt. za każdy poziom powyżej
  oceny dostatecznej,

- uczestnik projektu o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych – 5pkt.,

- uczestnik projektu z obszarów wiejskich – 2pkt.,

- kobiety (dotyczy zadań: 1, 3-7) – 2 pkt.,

- mężczyźni (dotyczy zadania 3) – 2 pkt.

 

Formularz rekrutacyjny podpisują uczniowie, którzy ukończyli 18 lat, a w przypadku uczniów młodszych - rodzice.

Rekrutacji uczniów dokonają nauczyciele prowadzący poszczególne formy szkoleń do 20 listopada, przekazują informacje koordynatorowi projektu 20.11.2018 r. bezpośrednio lub elektronicznie, a następnie koordynator projektu zatwierdza i publikuje listę uczniów - uczestników.

Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do poszczególnych zadań oraz listy rezerwowe zostaną opublikowane na stronie szkoły w terminie do 23 listopada 2018 r., a następnie na szkolnej tablicy ogłoszeń w budynku B.

Elżbieta Wojtyna

Pliki do pobrania: