Nowa podstawa programowa, nowe wyzwania

15.11.2018 20:10

Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, nauczyciele innych  łowickich szkół ponadgimnazjalnych oraz gość z WODN w Skierniewicach p. Katarzyna Nowak uczestniczyli w szkoleniu prezentującym nową podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie języków obcych nowożytnych.Szkolenie przeprowadzone zostało przez konsultanta wydawnictwa Oxford University Press p. Marcina Wilka. 

Przybyłych nauczycieli przywitał dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 p. Jerzy Zabost. Uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod opieką p. Urszuli Surmy  przygotowali barek kawowy z pysznym ciastem marchewkowym.

Nowe poziomy docelowe dla uczniów na egzaminach

Nowa  podstawa programowa zakłada  podniesienie obecnie obowiązujących wymagań dotyczących poziomu biegłości językowej oczekiwanego od przeciętnego ucznia na zakończenie każdego etapu edukacji językowej. Zakłada się, że uczeń opanuje szerszy zakres umiejętności, ale przede wszystkim będzie posługiwał się zdecydowanie szerszym zasobem środków językowych, zatem egzamin maturalny będzie trudniejszy.

Uczenie się przez całe życie, rozwijanie umiejętności miękkich

W nowej podstawie programowej zachowano podział umiejętności szczegółowych (treści kształcenia) na umiejętności stricte językowe oraz umiejętności o charakterze bardziej ogólnym.W tej grupie umiejętności nacisk jest położony na rozwijanie umiejętności przydatnych w procesie uczenia się przez całe życie, w tym:

- dokonywanie przez ucznia samooceny,

- budowanie repertuaru technik służących samodzielnej pracy nad językiem,

- współdziałanie w grupie,

- korzystanie z różnych źródeł informacji w języku obcym,

- stosowanie strategii komunikacyjnych, w tym strategii kompensacyjnych,

- budowanie świadomości językowej.

Zatem na lekcjach języka angielskiego rozwijane będą również umiejętności miękkie, wskazywane przez wielu pracodawców jako kluczowe dla pracownika; umiejętności, których brak utrudnia znalezienie lub utrzymanie pracy.

Stowarzyszenie Nauczycieli języka angielskiego od dawna domagało się poprawy warunków nauczania poprzez zmniejszenie liczebności grup i zwiększenie liczby godzin tak, by można bardziej skutecznie uczyć komunikacji. Nowa podstawa programowa nie przewiduje zmiany żadnej z tych okoliczności. Dziwi więc, czemu jej autorzy proponują z automatu bardziej zaawansowane poziomy końcowe.

Iwona Wiankowska, fot. Anna Tomczak