„DROGI DO NIEPODLEGŁEJ”

18.11.2018 17:42

Klasa II TMR wraz z wychowawczynią Panią Jolantą Sikorską w piątek 16 XI 2018 roku zwiedziła wystawę: „DROGI DO NIEPODLEGŁEJ”.

Wystawa pokazuje skomplikowany i trudny proces odrodzenia wolnej i niepodległej Polski. Wartością dodatkową ekspozycji są unikalne zdjęcia i dokumenty. Wystawa w dużym skrócie pokazuje najważniejsze wydarzenia poprzedzające nakreślenie nowych granic Polski:
– rewolucję 1905-1907 r. na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego, stanowiącą połączenie walki o niepodległość z dążeniami do przemian społecznych.
– wkroczenie I Kompanii Kadrowej 6 sierpnia 1914 r. na teren zaboru rosyjskiego oraz czyn wojenny Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego.
– powstanie 15 sierpnia 1917 r. w Lozannie Komitetu Narodowego Polskiego z Romanem Dmowskim na czele, uznanego przez państwa Ententy za oficjalnego reprezentanta Polski.
– wydarzenia 11 listopada 1918 r. – przekazanie J. Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną dowództwa nad Polską Siłą Zbrojną, a także rozbrajanie Niemców przez działaczy POW.
– traktat pokojowy podpisany na konferencji w Wersalu 28 VI 1919 r.,który ustalał nowy porządek polityczny w powojennej Europie. Sygnowany ze strony polskiej przez Ignacego Jana Paderewskiego i Romana Dmowskiego oficjalnie potwierdzał istnienie niepodległego państwa polskiego na arenie międzynarodowej.
Polskę czekała jeszcze długa walka o poszczególne granice, zakończona dopiero w 1921 r., po traktacie ryskim i III Powstaniu Śląskim. II Rzeczpospolita Polska stała się faktem.
Wystawa uzupełniona została unikatowymi materiałami pochodzącymi ze zbiorów Muzeum w Łowiczu i Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu. Na ekspozycji można podziwiać fotografie i dokumenty dotyczące działaczy niepodległościowych pochodzących z naszego miasta – Stanisława Rotstada, którego postać stała się symbolem łowickich obchodów 100-lecia Niepodległości Polski oraz Jana Gumińskiego z Nieborowa, żołnierza I Brygady Legionów Polskich.
Klasa uczestniczyła również w ponad godzinnej lekcji historii dotyczącej powstania styczniowego i jego znaczenia dla Polaków jako zrywu niepodległościowego.

Jolanta Sikorska