Dodatkowy nabór na kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego z matematyki  do projektu "Moje kompetencje - moja przyszłość" edycja 2018/2019

26.11.2018 11:55

logo

Ogłaszamy dodatkowy nabór na zajęcia w ramach zadania 5. "Kurs przygotowawczy z matematyki oraz na studia realizowany we współpracy ze szkołą wyższą (Wojskowa Akademia Techniczna) dla uczniów technikum". 

Projekt przewiduje, że podczas kursu zostaną zrealizowane zagadnienia matematyczne przygotowujące do matury na poziomie rozszerzonym oraz do studiów technicznych, w tym prowadzone przez nauczycieli akademickich na uczelni (WAT).
Informacje szczegółowe, także przygotowane do wypełnienia formularze zgłoszenia, są  dostępne w sekretariacie w budynku B. Wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć do środy 28 listopada 2018 r. w sekretariacie szkoły w budynku B. Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do uczestnictwa w zadaniu 5. zostanie opublikowana na stronie szkoły w terminie do 30 listopada 2018 r., a następnie na szkolnej tablicy ogłoszeń w budynku B. 

 

Elżbieta Wojtyna