Lista uczniów zakwalifikowanych do realizacji zadania 7. "Kurs operatorów wózków jezdniowych" w ramach projektu "Moje kompetencje - moja przyszłość"

23.11.2018 7:59

Zakończono nabór uczniów na zajęcia specjalistyczne "Kurs operatorów wózków jezdniowych" realizowane w roku szkolnym 2018/2019 we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu kształcących się na kierunkach: technik logistyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,  technik mechanizacji rolnictwa, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.

Zakwalifikowani do projektu zadeklarowali uczestnictwo w stażu zawodowym/praktyce zawodowej organizowanych u pracodawców.

Uczniowie z klas czwartych rozpoczną ww. staż/praktykę w ferie zimowe (2 tygodnie), a następnie dokończą to zadanie w maju lub czerwcu 2019 r. (2 tygodnie). Uczniowie klas trzecich obędą 4-tygodniowy staż/praktykę w całości w ciągu wakacji 2019 r. lub w następnym roku szkolnym. Osoby, które wezmą udział w zajęciach specjalistycznych w więcej niż jednym kursie, do stażu/praktyki mogą przystąpić tylko raz.
Zarówno zajęcia specjalistyczne, które będą prowadzili nauczyciele w szkole na Blichu, jak i staż/praktyka u pracodawców są obowiązkowymi częściami projektu.

Zajęcia przeznaczone są dla dwóch 10-osobowych grup uczniów.

Grupa 1. - termin rozpoczęcia 2018 r.:

1) Bury Jakub

2) Kobyłecki Artur

3) Grabowicz Bartłomiej

4) Paluch Agata

5) Golis Szymon

6) Słoma Sebastian

7) Wasilewski Rafał

8) Bodek Kamil

9) Polit Michał

10) Wilk Łukasz

Grupa 2. - termin rozpoczęcia 2019 r.:

1) Bogusz Kamil

2) Lesiewicz Mateusz

3) Gajda Anna

4) Muras Tomasz

5) Kołodziejski Jarosław

6) Kubica Piotr

7) Selenta Daniel

8) Fangrat Rafał

9) Guzek Wojciech

10)  Olczyk Kamil

Lista rezerwowa dla dwóch ww. grup:

1) Chodorski Eryk

2) Karasiewicz Michalina

Elżbieta Wojtyna