Pierwsza pomoc - szkolenie

27.11.2018 9:24

W dniu 26 listopada 2018 odbyło się w naszej szkole spotkanie z zastępem Państwowej Straży Pożarnej z Łowicza w składzie: Ł. Sędal, Z. Muras, J. Kiełbasa oraz P.Tarnowski. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas pierwszych kształcących w zawodach: technik logistyk B, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik agrobiznesu.

Strażacy przeprowadzili szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Przekonywali o tym, jak ważna jest znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom. Czasem wystarczy odchylić głowę poszkodowanego, aby ocalić jego życie.
Prowadzący szkolenie zaprezentowali, jak podchodzić do ofiary, jak sprawdzić czynności życiowe oraz przygotować do sztucznego oddychania i przeprowadzić masaż serca. Uczniowie mieli również okazję przećwiczyć te umiejętności i przekonać się, że ratowanie życia to ciężka praca fizyczna.
Prowadzący szkolenie zaprezentowali torbę ratowniczą, która jest obowiązkowym wyposażeniem wozu strażackiego. Przekonywali również o zaletach automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Jest to wysoce specjalistyczne urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych prowadzi krok po kroku przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia.
Na koniec uczniowie podziękowali za szkolenie gromkimi oklaskami.

Paulina Dróżdż