Wyniki Międzynarodowego XIII Konkursu „Bóbr” 2018 r.

29.11.2018 5:29

W ZSP 2 RCKUiP w dniu 13 listopada o godzinie 12.00 odbył się Konkurs „Bóbr”, w którym wzięło udział 27 uczniów z klas 3 i 2 kształcących w zawodzie technik informatyk. 

Uczniowie z najlepszą punktacją to:

1. Kacper Salamon - 102,5 pkt
2. Jakub Owczarek - 96,25 pkt
3. Bartosz Palewicz - 94,75 pkt
4. Krzysztof Wilk - 92,5 pkt
5. Tomasz Makowski - 82,50 pkt
6. Krzysztof Pąśko - 68,75 pkt
7. Konrad Szymelfenig - 64,75 pkt
8. Robert Pastwa - 59,75 pkt
9. Damian Szcześniak - 56,00 pkt
10. Krystian Wasiak - 55,75 pkt
11. Damian Siurek - 53,75 pkt
12. Anna Milczarek - 51,25 pkt
13. Bartłomiej Okraska - 50,75 pkt
14. Mikołaj Barański - 50,25 pkt
15. Piotr Rześny - 50,00 pkt

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
W Polsce, organizatorami Konkursu Bóbr, zwanego dalej Konkursem, są: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, firma Learnetic z Gdańska  oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego (OKP-PTI). Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komitet Organizacyjny Konkursu Bóbr
Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
Posługiwanie się technologią niesie w sobie wiele ważnych aspektów poznawczych, społecznych i kulturowych. W konkursie mocno akcentowane są elementy międzykulturowe i europejskie.
Charakter zadań konkursowych ma duży wpływ na zainteresowanie konkursem. Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania często są związane również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia.
Zadania są testowe. Aby rozwiązać zadanie należy: wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród na ogół czterech możliwych, lub wpisać odpowiedź w okienku lub wykonać inne czynności prowadzące do rozwiązania, o których jest mowa w zadaniu. 
Konkurs jest przeprowadzany w czterech kategoriach:Skrzat (I-III klasa), Benjamin (IV-VI klasa), Junior (VII-VIII oraz ostatnie klasy gimnazjum) oraz Senior (szkoły ponadpodstawowe).
Udział w konkursie jest bezpłatny!
Wynik ucznia obliczany jest w następujący sposób:
a. na starcie uczeń otrzymuje 24 punkty.
b. za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 3, 4 lub 5 pkt, w zależności od stopnia trudności zadania,
c. za brak odpowiedzi uczeń otrzymuje 0 pkt,
d. za błędną odpowiedź uczeń otrzymuje –0,75, –1 lub –1,25 pkt, w zależności od stopnia trudności zadania,
e. maksymalna liczba punktów - 120.
Każdy uczestnik Konkursu otrzymuje dyplom uczestnictwa w Konkursie. Komitet Organizacyjny ustala oddzielnie dla każdego poziomu wiekowego punktowe kryteria przydziału nagród w poszczególnych kategoriach. Nagrody są wręczane na uroczystym zakończeniu konkursu. Laureaci Konkursu otrzymują potwierdzony dyplomem, wydanym przez Komitet Organizacyjny Konkursu, tytuł Laureata edycji polskiej Międzynarodowego Konkursu Bóbr. 

Anna Kosmowska