Wyjazd uczniów klasy I TLB do Teatru Palladium do Warszawy

29.11.2018 12:16

W dniu 28 listopada 2018r. uczniowie klasy I TLB pod opieką pani Ewy Szwarockiej –Szczepańskiej i pani Agnieszki Syrycy udali się do Teatru Palladium do Warszawy. Tam obejrzeli adaptację sztuki pt. „Makbet” W. Szekspira w reżyserii Bogdana Kokotka. 

Ciekawa była formuła samego spektaklu, w którym w zwarty sposób zostały przedstawione główne wydarzenia, przez co akcja była dynamiczna, a dwie godziny zegarowe upłynęły bardzo szybko. Ciekawym zabiegiem scenicznym było także wprowadzenie do niemalże każdej sceny wiedźm, które kreowały kolejne wydarzenia. Należy także zwrócić uwagę na oszczędną, ale wymowną scenografię, której autorem był Krzysztof Małachowski.
Spektakl został dobrze przyjęty przez młodzież i na pewno będzie stanowić pomoc dydaktyczną w omawianiu tego dramatu na lekcjach języka polskiego.

Ewa Szwarocka-Szczepańska, Agnieszka Syryca