Laureaci konkursu "Przyroda Powiatu Łowickiego" - Brawo Weronika i Michał!

13.12.2018 23:37

W dniu 06.12.2017r. na stronie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ogłoszono wyniki konkursu plastycznego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Przyroda Powiatu Łowickiego”.

Przedmiotem konkursu  było samodzielne wykonanie gry planszowej pt. „Przyroda Powiatu Łowickiego”. Konkurs ma na celu  popularyzację  wiedzy z zakresu ochrony środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie u uczniów wyobraźni i zainteresowań artystycznych oraz wzbudzanie w nich ciekawości  i chęci zdobywania wiedzy na temat otaczającej przyrody.

Pierwsze miejsce zajął  Michał Bedyk , uczeń klasy I kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, drugie miejsce zajęła Weronika Szymelfenig – uczennica klasy I kształcącej w zawodzie technik logistyk.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się się 13 grudnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

Weronice i Michałowi serdecznie gratulujemy.

Anna Kowalska