VI Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie

17.12.2018 11:19

Dnia 12.12.2018 w godzinach popołudniowych,uczniowie klasy II TIN B wraz z wychowawcą Leszkiem Skórskim, uczestniczyli w VI Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie. Organizatorem wydarzenia było Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Dnia 12.12.2018 w godzinach popołudniowych,uczniowie klasy II TIN B wraz z wychowawcą Leszkiem Skórskim, uczestniczyli w VI Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie. Organizatorem wydarzenia było Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Na program forum składały się :
Wykład pt. ,,Good to great - jak działać, aby osiągnąć sukces".
Referat absolwenta Akademii pt. ,,Śledzenie obiektów w rzeczywistości wirtualnej za pomocą fal radiowych".
Referaty członków Akademii Młodych Twórców m.in.
,,Modelowanie 3D - tworzenie modeli i ich zastosowanie"
,,Sztuczna inteligencja w rozwiązaniach praktycznych"
,,Tworzenie sieci komputerowej w oparciu o najnowsze standardy"
,,Bioinformatyka"
Uczniowie chętnie poszerzają swoją wiedzę i biorą udział w tego typu wyjazdach gdyż wiedzą, że informatyka to kierunek przyszłościowy.

Leszek Skórski