Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO - AUSTRIA“ dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

20.12.2018 13:12

Dnia 07.12.2018r. w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO - AUSTRIA“ – etap szkolny.

Organizatorem konkursu było Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Konkurs odbył się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) oraz przy wsparciu Goethe Institut w Krakowie i Warszawie.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Celami konkursu były:

 - rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi

 - propagowanie wychowania proeuropejskiego

 - rozbudzanie otwartości na inne kultury

 - krzewienie ducha tolerancji i szacunku wśród uczniów

 - doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej do poszerzania i prezentacji własnej wiedzy

 - rozwijanie kapitału społecznego młodych ludzi

 - doskonalenie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć i współpracy w grupie

 - przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego

 - przyzwyczajanie uczniów do sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w konkursach

Test przygotowany był w formie dwujęzycznej i zawierał pytania zamknięte oraz otwarte na temat m.in. geografii, historii, gospodarki, kultury oraz realiów krajów niemieckiego obszaru językowego. W tym roku szkolnym pytania dotyczyły Austrii.

W naszej szkole konkurs przeprowadziły nauczycielki języka niemieckiego: p. Paulina Drożdż i p. Marta Staszewska.

W konkursie udział wzięli chętni uczniowie z następujących klas:

 •  Kowalski Jeremi - uczeń 2TLB 
 •  Pacler Grzegorz - uczeń 3TMA
 •  Owczarek Jakub - uczeń 3TIC
 •  Flis Kinga - uczeń 3TIB
 • Chodorski Eryk - uczeń 3TLB
 • Okraska Maciej - uczeń 1TIB
 • Walczak Dawid - uczeń 1TIB
 • Nasalski Janusz - uczeń 1TIB
 • Igielski Szymon - uczeń 1TAM
 • Bogusz Mateusz - uczeń 1TAM
 • Materek Maciej - uczeń 1TAM

Uczniowie podzieleni zostali na drużyny i rozwiązywali test grupowo.

Do II etapu konkursu, tj. regionalnego, zakwalifikowała się jedna drużyna, której uczestnikami są:

Kowalski Jeremi, Pacler Grzegorz oraz Owczarek Jakub.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a zwycięskiej drużynie życzymy dalszych sukcesów.

Marta Staszewska, Paulina Dróżdż