Wigilia Szkolna AD 2018 - świątecznie - po łowicku ...

22.12.2018 8:19

Dnia 21.12.2018 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta Wigilia Szkolna.

Ten dzień był bardzo uroczystym dniem dla całej społeczności szkolnej. Odbywały się wówczas wigilie klasowe jak i uroczysta Wigilia dla całego zgromadzenia blichowskiego.

Podczas części artystycznej, przygotowanej przez p. Emilię Adamowicz mogliśmy zobaczyć barwne łowickie jasełka z udziałem ZPiT "Blichowiacy" i uczniów klasy III TLA oraz przeżyć chwilę refleksji i zadumy nad istotą Świąt Bożego Narodzenia.

Główną narracją przedstawienia był występ kolędników  przed rodziną zgromadzoną przy wigilijnym stole. Kolędników przedstawiła młodzież należąca do zespołu. W rytmie melodii do  jednej z pastorałek, wkroczyli na scenę tanecznym  krokiem , wprawiając  wszystkich w radosny nastrój. Na czele pochodu kroczył Gwiazdor, ze złotą, kręconą gwiazdą.  Do artystycznego występu przygotowani zostali przez Panią Katarzynę Polak, choreografa zespołu oraz  Pana Jana Dutkiewicza.

Następnie została odegrana scenka rodzajowa przez uczniów z klasy III TLA: Patryka Pająka, Annę Gajdę, Przemysława Matuszewskiego, Wiktorię Bednarek, Szymona Kucharskiego, Natalię Jędrzejczak i Wojciecha Guzka. Jej przesłaniem było ukazanie  otwartości serca dla ludzi samotnych i ubogich. Przy wigilijnym stole w miejscu przygotowanym dla nieznanego gościa, zasiadł Dziad - Ubogi.  Sens tego wydarzenia  wyrażony jest w  staropolskim przysłowiu – „Gość w dom, Bóg w dom.”

Rolę narratorów podczas uroczystości pełnili uczniowie z klasy III TIN A: Jakub Owczarek i  Kacper Salamon.

Po przedstawieniu wysłuchaliśmy świątecznych życzeń składanych kolejno przez Pana Dyrektora Jerzego Zabosta i obecnych Gości, a wśród nich -  p. Andrzeja Piotrowiaka - starszego wizytatora Kuratorium w Łodzi, p. Piotra Bojskiego - przewodniczącego Rady Rodziców, p. Piotra Malczyka - Wicestarosty Łowickiego oraz przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego - Klaudii Bursiak.

Podczas uroczystości o chwilę modlitwy zadbał ks. Łukasz Gawrzydek, który przygotował pamiątkowe medaliki i opłatki dla wszystkich uczestników uroczystości. Kiedy Ksiądz  odczytał fragment Ewangelii  wg św. Łukasza o Narodzeniu Pana Jezusa w Betlejem dzieliliśmy się opłatkiem, jak głosi poeta C.K. Norwid „chlebem pokoju i nieba.”

Po części oficjalnej wszyscy pracownicy udali się na przygotowaną przez uczniów klas technikum żywienia i usług gastronomicznych uroczystą i  symboliczną wieczerzę wigilijną.

 

Emilia Adamowicz, Magdalena Gasińska - rzecznik prasowy ZSP nr 2 RCKUiP