Muzealne Spotkania z Fotografią 2019!

25.02.2019 6:31

Zapraszamy do udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM!

Cel konkursu:
1. Możliwie szerokie włączenie muzeów do procesu kształcenia szkolnego.
2. Wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby obcowania z muzeum.
3. Rozbudzanie aktywności uczniów przy wykorzystaniu procesu edukacji regionalnej.
4. Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych.
5. Prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na muzea.
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych pod warunkiem nieukończenia 20 roku życia.
2. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie, którzy podczas wizyty w muzeum wykonali fotografie przedstawiające muzealne wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze eksponaty, zestawy zabytków), zaplecze muzeum (pracownie naukowe, konserwatorskie itp.), a także budynki muzeów, elementy ich architektury, otoczenia lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu.
3. Do konkursu mogą przystąpić także dzieci i młodzież przedstawiający w formie reportażu, felietonu lub eseju fotograficznego swoje spotkanie z muzeum (lekcję muzealną, zajęcia w muzealnej pracowni fotograficznej, wycieczkę do muzealnego skansenu itp.).
4. Każdy autor może nadesłać 5 samodzielnie wykonanych fotografii.
5. Format barwnych lub czarno-białych zdjęć nie może być mniejszy niż 20 x 30 cm.
Termin : do 30 kwietnia 2019 r.                                                                                                                             

Grzegorz Słoma