Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2019

1.03.2019 8:25

W dniu 28 lutego 2019 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego w Wolborzu, odbyła się Wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnych.

Do etapu wojewódzkiego olimpiady przystąpiło 42 uczestników – uczniów szkół średnich kształcących na kierunkach rolniczych , rolnicy, absolwenci uczelni rolniczych w wieku  17-40 lat.

W finale wojewódzkim w Wolborzu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu reprezentowali uczniowie klasy III technikum  kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu: Szymon Kowalski, Jakub Skumiał, Dawid Słubik i Radosław Grajek.  Uczestnicy olimpiady zmagali się z zagadnieniami  dotyczącymi  następujących obszarów:  produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, fundusze europejskie oraz BHP w rolnictwie.  Finał wojewódzki olimpiady przebiegał w dwóch etapach, pierwszy etap to test składający się z 50 pytań  jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Dziesięć osób które uzyskały najwyższą liczbę punktów po teście zakwalifikowało się do drugiego etapu olimpiady w którym wyłoniono 5 laureatów finału wojewódzkiego OMPR którzy wezmą udział  w finale krajowym .  ZSPnr2 RCKUiP w Łowiczu w drugim etapie olimpiady reprezentował Szymon Kowalski, który po pierwszej części  uplasował się na drugim miejscu.

W drugiej części olimpiady uczestnicy losowali dwa pytania dotyczące technologii rolniczych. Po podsumowaniu punktów z części pisemnej i ustnej Szymon uplasował się ostatecznie na trzeciej pozycji  i zakwalifikował się do Finału  Krajowego który odbędzie  w dniach 14-15 marca 2019 r. podczas jubileuszowych XXV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.

Anna Kowalska