Ogólnopolski Konkurs Geograficzny ”Geo-Planeta” PLUS!

18.03.2019 14:45

W dniu 14 marca 2019r.  11 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym ”Geo-Planeta” PLUS.
Zadanie konkursowe składało się z 25 zadań zamkniętych i jednego otwartego.

Czynne uczestnictwo w konkursie dostarczyło uczniom rozrywki umysłowej oraz było sprawdzeniem ich umiejętności, a jednocześnie przyczyniło się do popularyzacji i pogłębienia wiedzy z zakresu geografii  regionu Polski i świata.
Wyniki zostaną przesłane do szkoły  do 15.05.2019r

Dariusz Surma