Matematyka-co warto umieć wybierając techniczny kierunek studiów?

19.03.2019 18:14

Dnia 18 marca uczniowie biorący udział w kursie przygotowawczym z matematyki oraz na studia, realizowany we współpracy ze szkołą wyższą (WAT) dla uczniów technikum, wraz z opiekunką Moniką Danych uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Wojskową Akademię Techniczną.

Pierwszy wykład poprowadziła dla nas Pani dr Ewa Łakoma z Instytutu Matematyki i Kryptologii. Dowiedzieliśmy się m.in., że wiedza matematyczna, sprawność rachunkowa oraz umiejętność krytycznego oceniania otrzymanego wyniku zdobyte podczas edukacji w technikum są niezbędne do kontynuacji nauki na studiach technicznych. Pani doktor zwróciła uwagę na systematyczność pracy ucznia i studenta. Uczniowie otrzymali cenne wskazówki jak poradzić sobie z nowymi wyzwaniami jakie stawiają przed nimi studia wyższe, jak wykorzystać czas nauki na rozwój własnych umiejętności i zainteresowań. Prowadząca zaakcentowała konieczność samodzielnego ćwiczenia zdobywanych umiejętności, rozwiązując zadania domowe oraz przykłady zaczerpnięte ze wskazanej literatury. Podkreśliła jak ważna jest obecność na zajęciach oraz umiejętność prowadzenia notatek z wykładów. Zaznaczyła iż przy obecnym rozwoju nauki i techniki konieczna jest umiejętność samokształcenia. Poznaliśmy zasady rekrutacji na WAT oraz oceniania studentów. Podczas zajęć mięliśmy okazję zmierzyć się z zadaniami z rachunku prawdopodobieństwa. Dr Ewa Łakoma podkreśliła, że rozwiązanie zadania można przeprowadzić myśląc w sposób niestandardowy wykraczając poza wyuczone schematy.

Kolejny równie ciekawy wykład nt. „Jak przeżyć wypadek drogowy?” poprowadził mgr inż. Mariusz Radzimierski. Usłyszeliśmy o przyczynach śmiertelnych wypadków, rozmawialiśmy o braku wyobraźni wśród kierowców ale również pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Pan prowadzący swoje wypowiedzi popierał licznymi filmikami obrazującymi przebieg wypadków lub ich symulacji, również w zwolnionym tempie. Dowiedzieliśmy się również kilku ciekawostek np. dot. samochodów wyścigowych Formuły 1.

Po zajęciach odwiedziliśmy Park Techniki Wojskowej, gdzie obejrzeliśmy min. kołowy transporter opancerzony Rosomak, czołgi i inne pojazdy.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na ciepły posiłek, a w autokarze rozmawialiśmy jeszcze o tematach poruszonych podczas zajęć. Zgodnie uznaliśmy, że zajęcia były interesujące choć niewyczerpujące poruszanej tematyki. Oczekujemy na kolejne, które odbędą się już w kwietniu.

 

Monika Danych