Podsumowanie Dni Otwartych na Blichu.

21.03.2019 9:32

Dnia 20 marca 2019r. w ZSP nr 2 RCKU i P w Łowiczu odbył się Dzień Otwarty. To okazja dla uczniów kończących naukę w szkołach podstawowych oraz gimnazjach, by poznać bazę szkoły oraz ofertę edukacyjną na nadchodzący rok.

Nauczyciele i uczniowie blichowskiej szkoły zorganizowali na ten dzień wiele atrakcji dla zwiedzających. W każdym z budynków szkoły przygotowano stoiska promocyjne, na których można było uzyskać wszelkie informacje o kierunkach kształcenia i organizacji pracy placówki. W każdym z budynków również odbywały się zajęcia, na które zapraszana była zainteresowana młodzież szkół gimnazjalnych i podstawowych, a także ich opiekunowie i rodzice.

Za przygotowanie stanowiska promocyjnego w budynku A odpowiedzialni byli : Grzegorz Słoma, Donata Skierska, Jolanta Dębska wraz z uczniami klas różnych kierunków kształcenia. W pracowni agrobiznesu zajęcia organizowała młodzież, która kształci się na kierunku technik agrobiznesu oraz panie Anna Kowalska, Elżbieta Wojtyna.  Doświadczenia , pokazy kuchni molekularnej w pracowni analizy żywności i technologii żywności  prowadziła pani Olga Kwapisz Wojda wraz z uczniami, którzy kształcą się na kierunku technik  technologii żywności.

Stanowisko promocyjne w budynku B przygotowały: Milena Wojda - Wróbel, Magdalena Gasińska oraz Anna Tomczak wraz z uczniami klas informatycznych i technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Przy tworzeniu stoiska współpracowała z nimi pani Edyta Kłak - koordynator projektu "EUROSTART - praktyki zawodowe dla uczniów", która przygotowała stanowisko informacyjne dotyczące działań projektowych oraz poczęstunek z greckich ciasteczek, wykonanych przez uczniów kształcących się w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych. W budynku B ponadto odbywały się zajęcia w pracowni gastronomicznej prowadzone przez panie: Edytę Kłak i Agnieszkę Golan, zajęcia w pracowniach informatycznych prowadzone przez panią Magdalenę Drobnik - Pudłowską, panią Ilonę Kosiorek, pana Leszka Skórskiego oraz zajęcia Koła Robotomaniaków, prowadzone pod okiem pana Krzysztofa Błaszczyka. W budynku B młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych mogła też uczestniczyć w zajęciach w pracowni językowej prowadzonych przez panie: Ewę Szwarocką - Szczepańską i Iwonę Wiankowską, odwiedzić bibliotekę szkolną, sale gimnastyczne, a także uczestniczyć w próbach ZPiT "Blichowiacy" pod okiem pani Katarzyny Polak.

Stanowisko promocyjne w budynku C przygotowali: Agnieszka Leśniewska, Paulina Dróżdż oraz Piotr Żak z uczniami technikum kształcącymi się w zawodzie technik logistyk. W pracowni logistycznej odbywały się warsztaty logistyczne prowadzone przez pana Piotra Żaka i panią Agnieszkę Leśniewską. W pracowni gastronomicznej w budynku C zajęcia i pokazy dla zwiedzających przygotowała pani Iwona - Bogusiewicz Kuś z uczniami klas technikum żywienia i usług gastronomicznych.

W budynku C odwiedzający naszą szkołę mieli okazję dokładnie zapoznać się ze specyfiką kierunku: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, uczestnicząc w zajęciach zorganizowanych na szkolnych warsztatach. Tam pod okiem panów: Adama Kaczmarczyka, Stanisława Pietrzaka, Jarosława Dubiela oraz Józefa Mamińskiego i pani Katarzyny Mańkowskiej, we współpracy z uczniami klas mechanizacyjnych można było pojeździć wózkiem widłowym, ciągnikami Kubota i Case, a także spróbować swoich sił na symulatorze jazdy w pracowni ruchu drogowego. Ponadto uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach w pracowni spawania i obróbki mechanicznej.

Dzień był niezwykle intensywny, zainteresowania bardzo duże.

Odwiedziła nas młodzież ze szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 1,

- Szkoła Podstawowa nr 2, 

- Szkoła Podstawowa nr 3, 

- Szkoła Podstawowa nr 4, 

- Szkoła Podstawowa nr 7, 

- Szkoła Podstawowa w Oszkowicach, 

- Szkoła Podstawowa w Sobocie,

- Szkoła Podstawowa w Błędowie, 

- Szkoła Podstawowa w Kiernozi, 

- Szkoła Podstawowa w Łaguszewie, 

- Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym,

- Szkoła Podstawowa w Dąbkowicach Dolnych,

- Szkoła Podstawowa w Zielkowicach,

- Szkoła Podstawowa w Popowie, 

- Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie,

- Szkoła Podstawowa w Łyszkowicach,

- Szkoła Podstawowa w Domaniewicach,

- Szkoła Podstawowa w Bobrownikach,

- Szkoła Podstawowa w Dzierzgówku,

- Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach,

- Szkoła Podstawowa Huminie,

- Szkoła Podstawowa w Rybnie,

- Szkoła Podstawowa w Bąkowie Górnym,

- Szkoła Podstawowa w Głowinie,

- Szkoła Pijarska,

- Gimnazjum Pijarskie,

- Gimnazjum nr 1,

- Gimnazjum nr 2,

- Gimnazjum nr 3,

- Gimnazjum nr 9 w Skierniewicach,

- Gimnazjum w Kompinie.

Młodzież zwiedzała grupowo a także indywidualnie, często wraz z rodzicami i opiekunami.

Szacujemy, że w dniu wczorajszym naszą szkołę odwiedziło około 450 gimnazjalistów i ósmoklasistów. Mamy nadzieję, że przygotowane atrakcje podobały się i wzbudziły wiele pozytywnych emocji.

Wszystkich zainteresowanych SERDECZNIE ZAPRASZAMY w nasze skromne progi !!!

Magdalena Gasińska - rzecznik prasowy ZSP nr 2 RCKU i P