Pierwszy tydzień greckich praktyk za nami, czas na podsumowanie.

28.03.2019 13:44

W ramach realizowanego przez Szkołę projektu, właśnie odbywa się druga mobilność uczniów Zespołu Szkół. Tym razem piętnaście osób kształcący się na kierunku technik logistyk oraz piętnastu profilu technik żywienia i usług gastronomicznych, a także troje nauczycieli towarzyszących 17 marca wyruszyło z Łowicza aby rozpocząć swoją grecką przygodę. Tak jak poprzednio partnerem projektu jest firma Golden Sun Mobility Center, która odpowiedzialna jest za realizację programu merytorycznego praktyk jak i organizację zajęć kulturowych.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zawodowych umiejętności oraz wiedzy uczestników, a także rozwój kompetencji językowych oraz kulturowych poprzez realizację zaplanowanego programu mobilności.

Po przyjeździe do miejscowości Leptokarya uczestnicy zostali zakwaterowani w hotelu Posejdon Palace, gdzie przebywać będą przez cały okres mobilności. Po śniadaniu uczestnicy odbyli spotkanie organizacyjne, podczas którego mogli zapoznać się z funkcjonowaniem instytucji Przyjmującej oraz Mentorami, którzy poprowadzą program praktyk. Omówione zostały warunki odbywania mobilności, przeprowadzony został instruktaż BHP oraz szczególne zasady bezpieczeństwa podczas pracy i trakcie pobytu.

Kolejne dni to już zajęcia praktyczne. W podziale na grupy Technik logistyk oraz Technik żywienia I usług gastronomicznych uczniowie rozpoczęli właściwą realizację działań przewidzianych w programie.

Uczniowie z kierunku gastronomicznego odbywają praktyki w restauracji hotelowej Posejdon Palace, gdzie uczą się pod okiem doświadczonych kucharzy przygotowywania posiłków w tym także regionalnych specjałów. Podczas realizacji zadań Asystują w gotowaniu, przygotowują składniki do dań, dbają o czystość i przygotowanie stanowiska pracy. Oprócz pracy na kuchni uczniowie zajmują się obsługą stołu szwedzkiego, podawaniem potraw gościom restauracji, dbają o czystość na sali, zbierają puste naczynia, dbają o komfort klientów. W pierwszym tygodniu mobilności odbyło się również szkolenie baristyczne, gdzie pod okiem wykwalifikowanej kadry uczniowie przygotowywali kawy korzystając z ekspresu ciśnieniowego, uczyli się jak przygotować oraz jak podać napoje. Urozmaiceniem zadań było zadanie inspirowane egzaminem zawodowym. Uczniowie zbierali informacje i koszty wykonania dań na bazie produktów, które spotkali na lokalnym targu.

Technicy logistyki natomiast zgłębiali tajniki swojej branży pod okiem wykwalifikowanych Mentorów. Podczas pracy uczestnicy wykonywali zadania związane z optymalizacją kosztów załadunków różnych towarów, ucząc się zasad formowania jednostek paletowych na podstawie zamówień klientów, w tym również z wykorzystaniem specjalistycznych informatycznych narzędzi takich jak program Goodloading. Kolejnymi ważnymi zagadnieniami nad jakimi pracowali uczniowie było przygotowanie i ocena transportu pod kontem jego bezpieczeństwa. Uczestnicy projektu zapoznali się z zasadami zabezpieczania ładunku w tym również ponadwymiarowych. Kolejne zadania uczniów związane były z optymalizacją załadunków pod kontem planowania trasy, wystawianiem dokumentów sprzedażowych i magazynowych w programach komputerowych. Oprócz prac biurowych uczestnicy odwiedzili firmy z którymi współpracuje grecki Partner, aby w praktyce wykorzystywać zdobytą wiedze oraz umiejętności. Podczas pierwszego tygodnia uczniowie wizytowali w firmie transportowej KTEL zajmującej się transportem osób oraz w przedsiębiorstwie Kaba zajmującym się magazynowaniem i logistyką napoi.

Mobilność w ramach projektu ERASMUS+ to nie tylko praca. W czasie wolnym od praktyk Partner zapewnia uczestnikom zajęcia kulturowe oraz integracyjne, podczas których nasi uczniowie poznają rówieśników z innych Szkół, które również odbywają praktyki u zagranicznego Partnera. Wykwalifikowana kadra, zajmuję się animacją młodzieży w czasie wolnym organizując gry i zabawy sportowe, zajęcia na siłowni, crossfit, przyrodniczo geograficzne gry terenowe, wieczory filmowe. W ramach poznawania kultury i zabytków Grecji uczniowie odwiedzili skalną wioskę Stary Pantaleimon. W sobotę i niedzielę, dni wolne od pracy odbył się rejs po zatoce połączony ze zwiedzaniem Agia Trikeri oraz wycieczka do jednej z największych atrakcji turystycznych regionu zawieszonych na skałach klasztorów Meteora.

To był udany tydzień zarówno pod względem przyswojonej wiedzy i umiejętności jak i atrakcji kulturowych. Kolejne dni zapowiadają się równie interesująco. Wkrótce kolejne relacje.

Do usłyszenia !