OGŁOSZENIE!

4.04.2019 20:21

Na podstawie art.8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

(Dz.U.z 2015 r. poz. 295 ze zm.)

Dyrektor Szkoły zawiadamia, że od dnia 8 kwietnia 2019 r.

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

w Łowiczu, ul. Blich 10

rozpoczęta zostanie akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania.