Wielkopostny challenge    

5.04.2019 22:58

     W dniach 03.04 – 05.04.2019 r. w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łowiczu miały miejsce rekolekcje wielkopostne. Zaproszeni na nie byli uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie parafii katedralnej w Łowiczu.

     Także społeczność z ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu udała się do bazyliki katedralnej w Łowiczu, aby otworzyć się na Słowo Boga. Ono bowiem rodzi w słyszących nowe życie, uzdrawia ich, rozpoczyna procesy przemian.

     Tegoroczne nauki rekolekcyjne wygłosił ks. Tadeusz Guz, nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

     W czasie trzydniowych ćwiczeń duchowych młodzież wsłuchiwała się, jak sama przyznała, w treści o bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Głoszonemu słowu towarzyszył śpiew i muzyka grupy „Studnia Jakuba”. Wielu rekolektantom to właśnie śpiew pozwolił głębiej przeżyć czas odnowy duchowej. Wśród uczestników rekolekcji byli tacy, którzy w bazylice katedralnej w Łowiczu gościli po raz pierwszy. Ci wyrazili swój szczery zachwyt naszym „Wawelem Mazowsza”. Treść rekolekcji, forma, śpiew, piękno świątyni, możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i trwanie we wspólnocie eucharystycznej umożliwiły skorzystanie z pełni łask duchowej uczty.

     Podsumowując. „Dyrektorium katechetyczne” wyznacza trzy podstawowe cele szkolnych rekolekcji: pogłębienie u uczniów więzi z Chrystusem i Kościołem, uzupełnienie nauki religii o właściwy katechezie wymiar inicjacyjny oraz podjęcie zadań ewangelizacyjnych wobec środowiska szkolnego. – Ufam, że młodzież była na rekolekcjach w katedrze nie tylko ciałem, ale także duszą i umysłem. Mam nadzieję, że młodzi ludzie usłyszeli Jezusa i pozwolili mu zamieszkać w swoich sercach na stałe – pointuje Piotr Sumiński, katecheta z Blichu.

     Rekolekcje mogły się odbyć zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobów organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. 1999 Nr 67, poz. 753, art. 10).

 

Piotr Sumiński