„Blich” najlepszy na Olimpiadzie!!!

16.04.2019 10:10

W piątek 12 kwietnia w Warszawie odbyły się eliminacje okręgowe XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Nasi uczniowie zmagali się z częścią pisemną i praktyczną w następujących blokach tematycznych:

Produkcja roślinna- Szymon Kowalski i Grzegorz Pacler

Produkcja zwierzęca – Piotr Majchrzak i Patryk Parys

Technologia żywności – Gabriela Foks

Gastronomia – Kinga Jaros

Mechanizacja rolnictwa – Kamil Bodek

Ogrodnictwo- Szymon Igielski

Agrobiznes – Natalia Maszkowska i Michał Bogusz

Wróciliśmy z wielkim sukcesem i dumą, a mianowicie zdobyliśmy aż 6 dyplomów umożliwiających awans do centralnego etapu tej olimpiady, który odbędzie się 7-8 czerwca na terenie okręgu krakowskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej.

Uczniowie Kowalski Szymon i Pacler Grzegorz zajęli kolejno I i II miejsce (blok produkcja roślinna), Parys Patryk i Majchrzak Piotr zajęli kolejno II i III miejsce (blok produkcja zwierzęca). Bodek Kamil zdobył I miejsce (blok mechanizacja rolnictwa) a Jaros Kinga III miejsce (blok gastronomia).

Nauczycielami przygotowującymi uczniów do tegorocznej edycji OWiUR byli: p. Anna Kowalska,

p. Mariusz Szewczyk, p. Iwona Bogusiewicz-Kuś, p. Agnieszka Golan oraz p. Elżbieta Wojtyna.

Poza tym nasza szkoła otrzymała wyróżnienie za zajęcie I-go miejsca w rankingu szkół biorących udział w eliminacjach okręgowych OWiUR.

 

Agnieszka Golan