Realizacja ciekawych zajęć i odpłatne dla uczestników staże zawodowe do szkoły na Blichu przyciągają młodzież jak magnes - część 1. podsumowania projektu "Moje kompetencje - moja przyszłość" XI 2018 - IV 2019  

17.04.2019 13:01

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu w listopadzie 2018 r. rozpoczęto realizację Projektu nr RPLD-11.03.01-IZ.00-10-001/18 pn. „Moje kompetencje - moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w szkole na Blichu jest zgodny z celem szczegółowym RPO WŁ, którym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy.

Celem głównym projektu jest zwiększenie - we współpracy z pracodawcami - jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów oraz dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do wymogów rynku pracy, poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży/praktyk zawodowych oraz realizację dodatkowych zajęć dla uczniów z zakresu:

- prowadzenia i zarządzania biurem z wykorzystaniem oprogramowania księgowo - finansowego, na których były poruszane zagadnienia tj. zasady sporządzania i przechowywania dokumentów biurowych, prowadzenia korespondencji biurowej, zadania kancelarii i sekretariatu, organizacja zebrań w firmie i konferencji, rodzaje sprzętu biurowego i urządzeń elektronicznych pomocnych w obowiązkach pracownika biura, zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w pracy biurowej (MS Excel), efektywne zarządzanie czasem, profesjonalna obsługa petenta, zastosowanie baz danych w pracy biurowej, instalacja programu finansowo-księgowego, zastosowanie programu do pracy w biurze, rozliczenia podatkowe, zastosowanie języka angielskiego w pracy biurowej: pisanie zaproszeń, listów biznesowych, maili i listów formalnych, korzystanie z usług bankowych, rodzaje walut, sposoby nagradzania pracowników,

- kursów: barmańsko-kelnerskiego, z dietetyki oraz cukiernictwa, na których młodzież uczyła się m. in. wykonywania różnych ciast i ich dekorowania, sporządzania koktajli i drinków, zasad zdrowego i dietetycznego sporządzania posiłków,

- montażu komputerów, zarządzania sieciami, programowania z logiką, funkcjonowania chmury, sztucznej inteligencji, z interesującymi tematami np. "Kiedy fantazja weźmie górę - obiektowe programowanie gry fantazy" z utrwalaniem pojęć: klasy, konstruktory, obiekty, właściwości metody, typy referencyjne w JavieScript, zapoznawaniem się z malinką Raspberry Pi, instalowaniem kilku systemów operacyjnych np.: Volumio, Rune Audio, OSMC CODI ze smartfonów za pomocą aplikacji Yatse, wykonywaniem pilotów do obsługi tych systemów,

- rolnictwa precyzyjnego/agrotroniki oraz mechaniki precyzyjnej, a dla zainteresowanych mechanizacją rolnictwa i agrotroniką zorganizowano wyjazd do centrum szkoleniowego Akademia Claas, na wystawę maszyn rolniczych w Kielcach oraz na wystawę i targi Agro Premiery & Show w Nadarzynie,

- przygotowania do matury z matematyki i studiów technicznych, dzięki czemu uczęszczający na kurs przygotowujący do matury z rozszerzonej matematyki zapoznali się z poziomem kształcenia w Warszawskiej Akademii Technicznej,

- języków obcych branżowych (j. angielski, j. niemiecki), poprzez co uczniowie mieli możliwość lepiej opanować umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem obcym w dziedzinie informatyki, logistyki oraz gastronomii,

- kursu operatorów wózków jezdniowych, który szczególnie chętnie kończyli przyszli logistycy, gdyż nabyte umiejętności przydadzą się im praktycznie po ukończeniu szkoły, bo pracodawcy chętniej będą przyjmować ich do pracy.

Po zakończeniu rekrutacji uczniów zajęcia specjalistyczne i kursy w pierwszej edycji projektu rozpoczęto pod koniec listopada 2018 r. Dotychczas uczestniczy w nich 109 uczniów, a prowadzi je 15 nauczycieli. Niektóre, zaplanowane dla dwóch grup uczestników zajęcia, będą trać do końca bieżącego roku szkolnego.

Uczniowie klas czwartych odbyli połowę stażu zawodowego (2 spośród 4 przewidzianych tygodni) u pracodawców z rynku lokalnego, pozostałą część zrealizują w maju i czerwcu br. Młodzież z klas trzecich i drugich w ciągu 4 tygodni w lipcu i sierpniu przystąpi do podobnej praktyki zawodowej. Bardzo przyciągająco na uczniów działa fakt, że za te zajęcia u pracodawców uczestnicy jak i ich opiekunowie są dodatkowo finansowo wynagradzani.

 

Koordynator projektu Elżbieta Wojtyna