Nowoczesne pomoce dydaktyczne zakupione do szkoły na Blichu przyciągają młodzież jak magnes - część 2. podsumowania projektu "Moje kompetencje - moja przyszłość" XI 2018 - IV 2019

17.04.2019 13:15

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu w listopadzie 2018 r. rozpoczęto realizację Projektu nr RPLD-11.03.01-IZ.00-10-001/18 pn. „Moje kompetencje - moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zakończenie projektu zaplanowano na 31 sierpnia 2020 r. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej stanowi ponad 1,4 mln zł, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 1,6 mln zł.

W ramach projektu doposażone są systematycznie pracownie i warsztaty szkolne w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i realizację podstawy programowej dla zawodów: technik agrobiznesu, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik informatyk.

Dotychczas zakupiono i wykorzystano do zajęć:

• fabrycznie nowy ciągnik, siewnik rzędowy i rozsiewacz nawozów oraz urządzenia mechaniki precyzyjnej do wykorzystania na zajęciach z uczniami technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technikum agrobiznesu,

• nowej generacji laptopy z oprogramowaniem finansowo - księgowym, specjalistyczne filmy dydaktyczne, kalkulatory, materiały biurowe do użytku dla uczniów technikum agrobiznesu i technikum logistycznego,

• bardzo atrakcyjne wyposażenie dwóch pracowni gastronomicznych, w tym roboty wieloczynnościowe, specjalistyczne narzędzia do przygotowywania różnorodnych potraw, ekspres do kawy, blendery, miksery, sokowirówki wolnoobrotowe, frytkownice, pakowarka próżniowa, grill elektryczny, stoły barmańskie, zastawy stołowe, sprzęt kelnerski, elementy dekoracji stołów, naczynia gastronomiczne, kuchnie, piekarniki, zmywarki, lodówki, dzięki czemu praca podczas obróbki surowców spożywczych staje się przyjemnością,

• minikomputer wprowadzający do zajęć z informatyki, robotyki i programowania, podręczniki w wersji online do obsługi tego komputera, zarządzalny 24-portowy switch do tworzenia sieci i podsieci, a także wykłady wybitnych specjalistów z branży IT prowadzących szkolenia dotyczące funkcjonowania Azure - rosnącej kolekcji usług w chmurze oraz programowania m. in. w języku Python dla młodzieży uczęszczającej do technikum informatycznego,

• odczynniki chemiczne i sprzęt laboratoryjny do prowadzenia zajęć z technologii żywności, m. in. z kuchni molekularnej,

• podręczniki i inne pomoce dydaktyczne do nauki języków obcych zawodowych, matematyki, gastronomii oraz w celu nauki jazdy wózkami widłowymi.

W kwietniu 2019 r. trwa dostarczanie do szkoły pozostałego sprzętu komputerowego: laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, projektorów multimedialnych, tablic interaktywnych, pendrivów, przeznaczonych do wyposażenia pracowni ekonomiczno-biznesowej, pracowni podstaw konstrukcji maszyn, warsztatów szkolnych, pracowni gastronomicznych, pracowni chemicznej i analizy żywności, pracowni matematycznej, pracowni języków obcych.

 

Koordynator projektu Elżbieta Wojtyna